Back To Top

Pneuservis

Pneumatiky jsou nedílnou součástí provozování motorového vozidla.

Na kvalitě pneumatik, ale taktéž montáži a vyvážení závisí bezpečnost a opotřebení automobilu. Na vysoce opotřebených, nebo starých "ztvrdlých popřípadě popraskaných" pneumatikách se brzdná dráha výrazně prodlužuje, a stabilita v zatáčkách taktéž není zrovna optimální. V případě prasknutí pneumatiky v krajní situaci může dojít až k fatální katastrofě. Taktéž špatná montáž nebo nekvalitní vyvážení výrazně zkracuje životnost pneumatik ale i automobilu. Z tohoto důvodu jsou pneumatiky základním prvkem bezpečné jízdy.

Výběr pneumatik

Pneumatikami se zabývá široká řada výrobců. V našem servise průběžně sledujeme a vyhodnocujeme jejich testování a trendy, abychom mohly doporučit našim zákazníkům to nejlepší za co nejvýhodnější cenu. Důležitost výběru je o to složitější, že na první pohled vysoce kvalitní pneumatika s výbornými výsledky v daném rozměru nemusí být pro jiný rozměr zrovna optimální.

Montáž pneumatik na disky kol

Kvalitní a profesionální montáž na disk je základním předpokladem pro životnost a stabilitu pneumatiky.V opačném případě může docházet k nechtěnému úniku tlaku v pneumatice popřípadě jejímu nerovnoměrnému opotřebení.

Vyvážení kol

Taktéž vyvážení pneumatik je velmi důležitá část pro bezpečnost provozu. Kvalitní vyvážení zaručí, že se vůz nebude za jízdy nekontrolovatelně chvět či vibrovat.

Správné huštění pneumatik

V případě nevhodně nahuštěných pneumatik ztrácí automobil komfort, stabilitu i bezpečnost jízdy a pneumatiky životnost a pravidelně ojetý dezén. Důležité je pravidelně tlak v pneumatikách kontrolovat, a nezapomenout na to že při plném zatížení vozu se předepsaný tlak výrazně mění.

Dotažení kol předepsaným utahovacím momentem

Asi žádného řidiče by nepotěšilo, pokud by se při jízdě  kolo pokusilo opustit místo, kde má na 100% v tu chvíli být. A v případě defektu neuvolnit kolové šrouby standartním klíčem na kola. Nemluvě o tom, že nevhodným utahovacím momentem se výrazně zkracuje životnost sedel šroubů disků kol a taktéž vlastních šroubů.

Každá maličkost, která se zanedbá může mít nedozírné následky. Toho jsme si vědomy, a právě proto používáme jen to nejlepší možné vybavení a náš  školený tým zaručí, že Vaše vozidlo bude vždy připraveno  s největší možnou pečlivostí.